მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


წამლის რეგისტრაციისა და ნებართვების სამმართველოს უფროსი

გოჩა ალადაშვილი

 

დაბადების თარიღი:

09.03.1986წ.

განათლება:

2008-2010წწ. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ,,გორგასალი“ - იურიდიული ფაკულტეტი, იურისტი.

2003-2007წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი - დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია.

სამუშაო გამოცდილება:

2019 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე - სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო, მომსახურების დეპარტამენტი, წამლის რეგისტრაციის და ნებართვების სამმართველოს უფროსი.

2019 წლის იანვრიდან-ნოემბრამდე - სსიპ წამლის სააგენტო, სამართლებრივი უზრუნველყოფის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი.

2011-2018წწ. - სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელწიფო რეგულირების სააგენტო, სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, მთავარი სპეციალისტი.

2009-2011წწ. - სსიპ ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო, სახელმწიფო პროგრამების ინსპექტირებისა და შიდა კონტროლის სამსახური, უფროსი სპეციალისტი.

სერტიფიკატები:

2017წ. - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - ტრენინგი - „ევროკავშირის სამართალი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“.

2017წ. - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - ტრენინგი - ,,ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის რისკის მართვა“.

2010წ. - ცენტრალური საარჩევნო კომისია - საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელე.

2005წ. - შპს ,,ტალკვესი“ - კომპიუტერული ტექნიკისა და ინფორმატიკის სრული კურსი.

ენები:

ქართული, ინგლისური.

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia