მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სამმართველოს უფროსები

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის

კადრების სამმართველოს უფროსი

სოფიო ჯარმელიშვილი

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის

საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი

გია გრიგოლია

 

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის საფინანსო

საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი

ზაზა ჩხაიძე

 

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის შესყიდვების და

მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

ავთანდილ ტყეშელაშვილი

 

 

 

კონტროლის დეპარტამენტის სალიცენზიო 

პირობების დაცვის კონტროლის

სამმართველოს უფროსი

ტარიელ კაშია

 

კონტროლის დეპარტამენტის სახელმწიფო პროგრამების

ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი

მალხაზ ხუნდაძე

 

კონტროლის დეპარტამენტის დედათა და ბავშვთა 

სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლის სამმართველოს უფროსი

გიორგი გოლიჯაშვილი

 

 

კონტროლის დეპარტამენტის სამედიცინო დახმარების

ხარისხის კონტროლის სამმართველოს უფროსი 

კახაბერ ღიბრაძე

 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

რამაზ შონია

 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი

მარიანა ჟვანია

 

 

ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის

ლიცენზიების სამმართველოს უფროსი

ნინო კუჭავა

 

ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის

აკრედიტაციის სამმართველოს უფროსი

თამარ ცინცაძე

 

ინფორმაციულ-ანალიტიკური დეპარტამენტის

ინფორმაციული მართვის სამმართველოს უფროსი

მაკა მაისურაძე

 

ინფორმაციულ-ანალიტიკური დეპარტამენტის 

მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი

ხათუნა ჩუბინიძე

 პროფესიული რეგულირების დეპარტამენტის

სერტიფიცირების სამმართველოს უფროსი

მარიამ ბაქრაძე

 

პროფესიული რეგულირების დეპარტამენტის

პროფესიული მზადების სამმართველოს უფროსი

გოგი ხუფენია

 

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia