• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სამმართველოს უფროსები

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის

კადრების სამმართველოს უფროსი

სოფიო ჯარმელიშვილი

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის

მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის

საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი

გია გრიგოლია

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საფინანსო

საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი

ზაზა ჩხაიძე

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის შესყიდვების 

სამმართველოს უფროსი

ავთანდილ ტყეშელაშვილი

 

კონტროლის დეპარტამენტის სამედიცინო/სოციალური

ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი

ირაკლი დავითაშვილი

 

 

კონტროლის დეპარტამენტის სალიცენზიო 

პირობების დაცვის კონტროლის

სამმართველოს უფროსი

ტარიელ კაშია

 

კონტროლის დეპარტამენტის სახელმწიფო პროგრამების

ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი

მალხაზ ხუნდაძე

 

კონტროლის დეპარტამენტის დედათა და ბავშვთა 

სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლის სამმართველოს უფროსი

გიორგი გოლიჯაშვილი

 

 

კონტროლის დეპარტამენტის სამედიცინო დახმარების

ხარისხის კონტროლის სამმართველოს უფროსი 

კახაბერ ღიბრაძე

 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

რამაზ შონია

 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი

მარიანა ჟვანია

 

 

ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის

ლიცენზიების სამმართველოს უფროსი

ნინო კუჭავა

 

ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის

აკრედიტაციის სამმართველო

 

ინფორმაციულ-ანალიტიკური დეპარტამენტის

ინფორმაციული მართვის სამმართველოს უფროსი

მაკა მაისურაძე

 

ინფორმაციულ-ანალიტიკური დეპარტამენტის 

მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი

ხათუნა ჩუბინიძე

 პროფესიული რეგულირების დეპარტამენტის

სერტიფიცირების სამმართველოს უფროსი

 

 

პროფესიული რეგულირების დეპარტამენტის

პროფესიული მზადების სამმართველოს უფროსი

გოგი ხუფენია

 

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის 

ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის 

სამმართველოს უფროსი

ლალი დავითაია

 

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის 

რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსი

ნაილი შენგელიძე

 

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის

ნებართვების სამმართველოს უფროსი

დავით ჯაფარიძე

 

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის

ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი

ნანა შაშიაშვილი

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia