• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სამართალდამრღვევ პირთა რეესტრი

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ლეგალური ბრუნვის რეჟიმის თვალსაზრისით მასთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალების ურეცეპტოდ რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამართალდამრღვევი ფიზიკური/იურიდიული პირების და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირების რეესტრები

 

 

 

ფიზიკური/იურიდიული პირების რეესტრი

 

 

ფარმაცევტულ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირების რეესტრი

 

N

დასახელება

საიდენტიფიკაციო

ნომერი

რეესტრში 

განთავსების

თარიღი

N

სახელი, გვარი

პირადი ნომერი

რეესტრში

განთავსების

თარიღი

1 შპს "ტიტა" 445483619 22.08.2016 1 რუსუდან გოზალიშვილი 01010004930 22.08.2016
2 შპს "ლეგა" 406151603 31.08.2016 2 თინათინ ლილუაშვილი 37001006946 31.08.2016
3 შპს "ფინქი" 400163167 05.09.2016 3 დარეჯანი შავერდაშვილი 01019024710 05.09.2016
4 შპს "სალბი" 400166459 06.09.2016 4 თამარა კოტეტიშვილი 01024044422 06.09.2016
29.11.2016 5 თამარა ჩივაძე 60001065138 29.11.2016
5 შპს "კეკო" 402028881 07.09.2016 6 მირანდა თვალაბეიშვილი 01019034381 07.09.2016
6 შპს "იმედი'' 400152990 06.09.2016 7 ირმა მაისურაძე 01030039732 06.09.2016
7 შპს "ნანფარმა" 418465299 09.09.2016 8 ნინა გელბახიანი 01009001448 09.09.2016
8 შპს "ფარმავილი" 400162603 19.09.2016 9 ნინო ახრახაძე 18001005763 19.09.2016
9 შპს "თამო" 400161374 20.09.2016 10 გრიგოლ ჩოფიკაშვილი 01008015641 20.09.2016
29.01.2018 11 გულიკო ცინარიძე 01007006071 29.01.2018
10 შპს "კაპარი" 446965730 04.10.2016 12 მედეა ბერიშვილი 01030029403 04.10.2016
07.04.2017 13 ნინელი ბეშკენაძე 01030003331 07.04.2017
11 შპს "კაკტუსი" 445484529 13.10.2016 14 ნინო დუნდუა 60001021711 13.10.2016
05.01.2017 15 დალი ბურჯანაძე 01003012253 05.01.2017
20.07.2017 16 სალომე ჭიჭაღუა 01024042770 20.07.2017
12 შპს "ბელლა" 424613788 18.10.2016 17 თამარი ღოღელიანი 01030027925 18.10.2016
07.09.2017 18 ქეთევან ქიშმარია 01030052244 07.09.2017
13 შპს "ლაგიფარმა" 406139272 18.10.2016 19 თამარი ჯიხოშვილი 08001022360 18.10.2016
14 შპს "მედფარმა" 402017376 21.10.2016 20 ასმათ გოგინავა 62007014246 21.10.2016
12.06.2017 21 ნელი ხაჟალია 01019022373 12.06.2017
15 შპს "ედელვაისი" 202065610 29.11.2016 22 მიხეილ ლომიძე 01027024382 29.11.2016
18.01.2018 23 ირაკლი სტურუა 01030053486 18.01.2018
16 შპს "დიღომი 2016" 402030146 08.12.2016 24 გელა კალოიანი 01024047110 08.12.2016
17 შპს "მედიკალი'' 404484134 23.12.2016 25 ირინე გოგიძე 01024060607 23.12.2016
18 შპს "უნიფარმი" 436034989 05.01.2017 26 გოჩა გაგნაშვილი 08001003507 05.01.2017
11.10.2017
19 შპს "ციცი ფარმა" 442730957 14.02.2017 27 ციცინო რუხაია 62004011172 14.02.2017
11.10.2017 28 თეა კვეკვესკირი 62006027421 11.10.2017
20 შპს "ნუც ფარმა" 402023797 17.02.2017 29 მანანა ჭანკოტაძე 01003011171 17.02.2017
05.12.2017 30 სოფიო ბეჭვაია 19001053103 05.12.2017
21 შპს "იმპულსი ფარმა" 406146790 28.02.2017 31 ნარგიზა გვიშიანი 01024016255 28.02.2017
06.03.2017
22 შპს "ჯპ ფარმა" 406148501 15.03.2017 32 ზაირა ნარიაშვილი 13001041176 15.03.2017
30.10.2017
23 სპს "ნათელა ხუცურაული და სპს კრისტალი 231197745 16.03.2017 33 ლია ნონიაშვილი 20001026972 16.03.2017
24 შპს "მ.გ+" 405078561 27.03.2017 34 სვეტლანა ბაღიშვილი 01033007576 27.03.2017
25 შპს "იმპულსი" 406171208 13.04.2017 35 ნინო საღირაშვილი 01025013942 13.04.2017
10.07.2017 36 ლიანა ენუქიძე 01022006435 10.07.2017
26 შპს "ქეთი" 406058331 18.04.2017 37 მადონა კირკიტაძე 01019031139 18.04.2017
01.09.2017 38 მანანა შავგულიძე 01008037272 01.09.2017
04.09.2017
27 შპს "იმედი" 402031252 21.04.2017 39 სოფიკო აბულაძე 09001002112 21.04.2017
28 შპს "ჯუზფარმა" 405103784 21.04.2017 40 თამთა ლომაია 39001012877 21.04.2017
01.06.2017
13.10.2017 41  ქეთევან ჯაფარიძე  01018001089  13.10.2017 
15.02.2018
29 შპს "მედფარმა+" 400167261 02.05.2017 42 ირა კიკნაძე 56001004211 02.05.2017
30 შპს "მმ-ფარმა" 406176668 11.05.2017 43 მარინე მაისაშვილი 01001001593 11.05.2017
25.08.2017 44 ლიანა შენგელია 01026013803 25.08.2017
31 შპს "საბა" 429651209 16.05.2017 45 ნანი კოპალეიშვილი 17001018055 16.05.2017
32 შპს "სიმბა" 405163763 30.05.2017 46 ლუიზა კუპრეიშვილი 01019025234 30.05.2017
33 შპს "პანაცეა თელავი" 431171475 31.05.2017 47 ნათელა იჭირაული 01022003503 31.05.2017
34 შპს ,,ს-ფარმა'' 405151375 02.06.2017 48 ნონა მაისურაძე 01011053504 02.06.2017
08.09.2017
35 შპს "სალბი" 400002251 16.06.2017 49 ნანა ჭინჭარაული 01027044623 16.06.2017
36 შპს "ბაია 2016" 406164537 20.06.2017 50 ეკატერინე გედევანიძე 33001005209 20.06.2017
37 შპს "ბეტო" 433104464 20.06.2017 51 ირმა ბურჭულაძე 01025006124 20.06.2017
38 შპს "ნათი +“ 405177482 22.06.2017 52 ლია ჯაბანიშვილი 01010010776 22.06.2017
01.09.2017 53 ნინო ფარეშიშვილი 20001010738 01.09.2017
39 შპს "ფარმა ჯ და ს" 400147364 30.06.2017 54 ქრისტინე ჩიქოვანი 48001019659 30.06.2017
40 შპს "ლაიქ-ფარმა" 400154435 05.07.2017 55 მანანა ჩოლობარგია 26001011686 05.07.2017
04.01.2018 56 ნათია ლაგვილავა 19001032406 04.01.2018
41 შპს "ქეთი 2014" 442261268 08.08.2017 57 ჟანა ფაცაცია 48001003362 08.08.2017
42 შპს "ნიუ-ფარმა" 400176590 25.08.2017 58 ნესტანი სიმონია 19001032331 25.08.2017
43 შპს "ქ.ქ. ფარმა" 405165315 25.08.2017 59 ცირა ქერქაძე 61001066717 25.08.2017
44 შპს "ტობი" 400152801 30.08.2017 60 ირმა რუხაია 58001001079 30.08.2017
18.01.2018
45 შპს "გ.მ.კ. კომპანი" 400170275 31.08.2017 61 თინათინ თურმანაული 01019015828 31.08.2017
62 დიანა შუბითიძე 01024033061 31.08.2017
46 შპს "დათფარმა'' 412722905 08.09.2017 63 ლეილა ლომიძე 01023006181 08.09.2017
16.02.2018 64 ვერა კურკაციშვილი 13001012231 16.02.2018
47 შპს "დადიანი-2016" 400186419 18.09.2017 65  ნათია საბახტარაშვილი  62004018136  18.09.2017 
09.02.2018
48 შპს "ნანო ფარმა" 404515011 19.09.2017 66 სოფიო კოღუაშვილი 60001041103 19.09.2017
49 შპს "ნინო 2010" 412672237 04.10.2017 67 ნინო შალამბერიძე 60001013309 04.10.2017
50 შპს "მარიამი" 400178179 11.10.2017 68 ნინო ქოჩიაშვილი 01025020271 11.10.2017
51 შპს "+ბონუსი" 412671103 11.10.2017 69 მადონა ზარნაძე-მოსეშვილი 60001101001 11.10.2017
52 შპს "N4 აფთიაქი" 212672062 16.10.2017 70 ლონდა მონიავა 60001048375 16.10.2017
53 შპს "ნიუ ჯორჯია-41+" 400125422 23.10.2017 71  ლელი გვაზავა  39001004948  23.10.2017 
12.02.2018
54 შპს "დათუჩა" 400198040 21.11.2017 72 ნაზიბროლა დობაძიშვილი 01019026409 21.11.2017
55 შპს "იქს-ფარმა" 405118359 27.11.2017 73 ნინო ფარეშიშვილი 20001010738 27.11.2017
74 რუსუდან ღუჭაშვილი 01028004423 27.11.2017
56 შპს "იბერია" 405223770 22.12.2017 75 ქეთევან გურგენიძე 01006003125 22.12.2017
57 შპს "აკვეფარმა" 434169963 18.01.2018 76 მიხეილი მოსიძე 01036000552 18.01.2018
58 შპს "ფარმა-2016" 405162700 26.01.2018 77 მარინა ლებანიძე 01023011722 26.01.2018
59 შპს "ალკანა" 405179872 29.01.2018 78 მერაბ გამყრელიძე 01024018702 29.01.2018
60 შპს "გიო" 404436767 31.01.2018 79 ია თადიაშვილი 45001003812 31.01.2018
61 შპს "ფარმაცია" 216330628 31.01.2018 80 მზია კახაძე 35001081144 31.01.2018
62 შპს "სამ-ფარმა" 400147970 02.02.2018 81 ლანა სორდია 48001019564 02.02.2018
63 შპს "ფარმა-5" 402063789 06.02.2018 82 ლია წიკლაური 01001057103 06.02.2018
64 შპს "ს-ფარმა" 426530373 14.02.2018 83 ლალი გრძელიშვილი  45001009014  14.02.2018 
19.02.2018
65 შპს "ნიჟარა" 446968862

01.03.2018

84 თამარი ქაცანაშვილი 01019034175 01.03.2018
66 შპს "მამული" 400167485

16.03.2018

85 მარინა ახვლედიანი 01022006824 16.03.2018

 

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia