• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სამართალდამრღვევ პირთა რეესტრი

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ლეგალური ბრუნვის რეჟიმის თვალსაზრისით მასთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალების ურეცეპტოდ რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამართალდამრღვევი ფიზიკური/იურიდიული პირების და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირების რეესტრები

 

 

 N

ფიზიკური/იურიდიული პირების რეესტრი

ფარმაცევტულ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირების რეესტრი

რეესტრებში

განთავსების

თარიღი

დასახელება

საიდენტიფიკაციო

ნომერი

სახელი, გვარი

პირადი ნომერი

1

შპს "ტიტა"

445483619

რუსუდან გოზალიშვილი

01010004930

22.08.2016

2

შპს "ლეგა"

406151603

თინათინ ლილუაშვილი

37001006946

31.08.2016

3

შპს "ფინქი"

400163167

დარეჯანი შავერდაშვილი

01019024710

05.09.2016

4

შპს "სალბი"

400166459

თამარა კოტეტიშვილი

01024044422

06.09.2016

5

შპს "იმედი''

400152990

ირმა მაისურაძე

01030039732

06.09.2016

6

შპს "კეკო"

402028881

მირანდა თვალაბეიშვილი

01019034381

07.09.2016

7

შპს "ნანფარმა"

418465299

ნინა გელბახიანი

01009001448

09.09.2016

8

შპს "ფარმავილი"

400162603

ნინო ახრახაძე

18001005763

19.09.2016

9

შპს "თამო"

400161374

გრიგოლ ჩოფიკაშვილი

01008015641

20.09.2016

10

შპს "კაპარი"

446965730

მედეა ბერიშვილი

01030029403

04.10.2016

11

შპს “კაკტუსი"

445484529

ნინო დუნდუა

60001021711

13.10.2016

12

შპს "ბელლა“

424613788

თამარი ღოღელიანი

01030027925

18.10.2016

13

შპს "ლაგიფარმა"

406139272

თამარი ჯიხოშვილი

08001022360

18.10.2016

14

შპს "მედფარმა"

402017376

ასმათ გოგინავა

62007014246

21.10.2016

15

შპს “სალბი"

400166459

თამარა ჩივაძე 60001065138 29.11.2016

16

შპს “ედელვაისი"

202065610

მიხეილ ლომიძე 01027024382 29.11.2016

17

შპს “დიღომი 2016”

402030146

გელა კალოიანი 01024047110 08.12.2016

18

შპს “მედიკალი''

404484134

ირინე გოგიძე 01024060607 23.12.2016

19

შპს "უნიფარმი"

436034989

გოჩა გაგნაშვილი 08001003507 05.01.2017

20

შპს "კაკტუსი"

445484529

დალი ბურჯანაძე
01003012253 05.01.2017

21

შპს "ციცი ფარმა"

442730957

ციცინო რუხაია 62004011172 14.02.2017

22

შპს "ნუც-ფარმა"

402023797

მანანა ჭანკოტაძე 01003011171 17.02.2017

23

შპს "იმპულსი ფარმა”

406146790

ნარგიზა გვიშიანი 01024016255 28.02.2017

24

შპს "იმპულსი ფარმა”

406146790

ნარგიზა გვიშიანი 01024016255 06.03.2017

25

შპს "ჯპ ფარმა"

406148501

ზაირა ნარიაშვილი 13001041176 15.03.2017

26

სპს "ნათელა ხუცურაული და სპს კრისტალი"

231197745

ლია ნონიაშვილი 20001026972 16.03.2017

27

შპს "მ.გ+"

405078561

სვეტლანა ბაღიშვილი 01033007576 27.03.2017

28

შპს "კაპარი"

446965730

ნინელი ბეშკენაძე 01030003331 07.04.2017

29

შპს „იმპულსი“

406171208

ნინო საღირაშვილი 01025013942 13.04.2017
30 შპს „ქეთი“ 406058331 მადონა კირკიტაძე 01019031139 18.04.2017
31 შპს "იმედი" 402031252 სოფიკო აბულაძე 09001002112 21.04.2017
32 შპს "ჯუზფარმა" 405103784 თამთა ლომაია 39001012877 21.04.2017
33 შპს "მედფარმა+" 400167261 ირა კიკნაძე 56001004211 02.05.2017
34 შპს "მმ-ფარმა" 406176668 მარინე მაისაშვილი 01001001593 11.05.2017
35 შპს "საბა" 429651209 ნანი კოპალეიშვილი 17001018055 16.05.2017
36 შპს "სიმბა" 405163763 ლუიზა კუპრეიშვილი 01019025234 30.05.2017
37 შპს "პანაცეა თელავი" 431171475 ნათელა იჭირაული 01022003503 31.05.2017
38 შპს "ჯუზფარმა" 405103784 თამთა ლომაია 39001012877 01.06.2017
39 შპს "ს-ფარმა'' 405151375 ნონა მაისურაძე 01011053504 02.06.2017
40 შპს "მედფარმა" 402017376 ნელი ხაჟალია 01019022373 12.06.2017
41 შპს "სალბი" 400002251 ნანა ჭინჭარაული 01027044623 16.06.2017
42 შპს "ბაია 2016" 406164537 ეკატერინე გედევანიძე 33001005209 20.06.2017
43 შპს "ბეტო" 433104464 ირმა ბურჭულაძე 01025006124 20.06.2017
44 შპს "ნათი +“ 405177482 ლია ჯაბანიშვილი 01010010776 22.06.2017
45 შპს "ფარმა ჯ და ს" 400147364 ქრისტინე ჩიქოვანი 48001019659 30.06.2017
46 შპს "ლაიქ-ფარმა" 400154435 მანანა ჩოლობარგია  26001011686 05.07.2017 
47 შპს "იმპულსი" 406171208 ლიანა ენუქიძე 01022006435 10.07.2017
48 შპს "კაკტუსი" 445484529 სალომე ჭიჭაღუა 01024042770 20.07.2017
49 შპს "ქეთი 2014" 442261268 ჟანა ფაცაცია 48001003362 08.08.2017
50 შპს "მმ-ფარმა" 406176668 ლიანა შენგელია 01026013803 25.08.2017
51 შპს "ნიუ-ფარმა" 400176590 ნესტანი სიმონია 19001032331 25.08.2017
52 შპს "ქ.ქ. ფარმა" 405165315 ცირა ქერქაძე 61001066717 25.08.2017
53 შპს "ტობი" 400152801 ირმა რუხაია 58001001079 30.08.2017
54 შპს "გ.მ.კ. კომპანი" 400170275 თინათინ თურმანაული 01019015828 31.08.2017
55 შპს "გ.მ.კ. კომპანი" 400170275 დიანა შუბითიძე 01024033061 31.08.2017
56 შპს "ნათი +" 405177482 ნინო ფარეშიშვილი 20001010738 01.09.2017
57 შპს "ქეთი" 406058331 მანანა შავგულიძე 01008037272 01.09.2017
58 შპს "ქეთი" 406058331 მანანა შავგულიძე 01008037272 04.09.2017
59 შპს "ბელლა" 424613788 ქეთევან ქიშმარია 01030052244 07.09.2017
60 შპს ,,ს-ფარმა'' 405151375 ნონა მაისურაძე 01011053504 08.09.2017
61 შპს ,,დათფარმა'' 412722905 ლეილა ლომიძე 01023006181 08.09.2017
62 შპს "დადიანი-2016" 400186419 ნათია საბახტარაშვილი 62004018136 18.09.2017
63 შპს "ნანო ფარმა" 404515011 სოფიო კოღუაშვილი 60001041103 19.09.2017
64 შპს "ნინო 2010" 412672237 ნინო შალამბერიძე 60001013309 04.10.2017
65 შპს "ციცი ფარმა" 442730957 თეა კვეკვესკირი 62006027421 11.10.2017
66 შპს "მარიამი" 400178179 ნინო ქოჩიაშვილი 01025020271 11.10.2017
67 შპს "უნიფარმი" 436034989 გოჩა გაგნაშვილი 08001003507 11.10.2017
68 შპს "+ბონუსი" 412671103 მადონა ზარნაძე-მოსეშვილი 60001101001 11.10.2017
69 შპს "ჯუზფარმა" 405103784 ქეთევან ჯაფარიძე 01018001089 13.10.2017
70 შპს "N4 აფთიაქი" 212672062 ლონდა მონიავა 60001048375 16.10.2017
71 შპს "ნიუ ჯორჯია-41+" 400125422 ლელი გვაზავა 39001004948 23.10.2017
72 შპს "ჯპ ფარმა" 406148501 ზაირა ნარიაშვილი 13001041176 30.10.2017
73 შპს "დათუჩა" 400198040 ნაზიბროლა დობაძიშვილი 01019026409 21.11.2017
74 შპს "იქს-ფარმა" 405118359 ნინო ფარეშიშვილი          20001010738 27.11.2017
75 შპს "იქს-ფარმა" 405118359 რუსუდან ღუჭაშვილი 01028004423 27.11.2017
76 შპს „ნუც-ფარმა“ 402023797 სოფიო ბეჭვაია 19001053103 05.12.2017

 

© 2012 - 2017 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia