• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სამართალდამრღვევ პირთა რეესტრი

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ლეგალური ბრუნვის რეჟიმის თვალსაზრისით მასთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალების ურეცეპტოდ რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამართალდამრღვევი ფიზიკური/იურიდიული პირების და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირების რეესტრები

 

 

 N

ფიზიკური/იურიდიული პირების რეესტრი

ფარმაცევტულ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირების რეესტრი

რეესტრებში

განთავსების

თარიღი

დასახელება

საიდენტიფიკაციო

ნომერი

სახელი, გვარი

პირადი ნომერი

1

შპს "ტიტა"

445483619

რუსუდან გოზალიშვილი

01010004930

22.08.2016

2

შპს "ლეგა"

406151603

თინათინ ლილუაშვილი

37001006946

31.08.2016

3

შპს "ფინქი"

400163167

დარეჯანი შავერდაშვილი

01019024710

05.09.2016

4

შპს "სალბი"

400166459

თამარა კოტეტიშვილი

01024044422

06.09.2016

5

შპს "იმედი''

400152990

ირმა მაისურაძე

01030039732

06.09.2016

6

შპს "კეკო"

402028881

მირანდა თვალაბეიშვილი

01019034381

07.09.2016

7

შპს "ნანფარმა"

418465299

ნინა გელბახიანი

01009001448

09.09.2016

8

შპს "ფარმავილი"

400162603

ნინო ახრახაძე

18001005763

19.09.2016

9

შპს "თამო"

400161374

გრიგოლ ჩოფიკაშვილი

01008015641

20.09.2016

10

შპს "კაპარი"

446965730

მედეა ბერიშვილი

01030029403

04.10.2016

11

შპს “კაკტუსი"

445484529

ნინო დუნდუა

60001021711

13.10.2016

12

შპს "ბელლა“

424613788

თამარი ღოღელიანი

01030027925

18.10.2016

13

შპს "ლაგიფარმა"

406139272

თამარი ჯიხოშვილი

08001022360

18.10.2016

14

შპს "მედფარმა"

402017376

ასმათ გოგინავა

62007014246

21.10.2016

15

შპს “სალბი"

400166459

თამარა ჩივაძე 60001065138 29.11.2016

16

შპს “ედელვაისი"

202065610

მიხეილ ლომიძე 01027024382 29.11.2016

17

შპს “დიღომი 2016”

402030146

გელა კალოიანი 01024047110 08.12.2016

18

შპს “მედიკალი''

404484134

ირინე გოგიძე 01024060607 23.12.2016

19

შპს "უნიფარმი"

436034989

გოჩა გაგნაშვილი 08001003507 05.01.2017

20

შპს "კაკტუსი"

445484529

დალი ბურჯანაძე
01003012253 05.01.2017

21

შპს "ციცი ფარმა"

442730957

ციცინო რუხაია 62004011172 14.02.2017

22

შპს "ნუც-ფარმა"

402023797

მანანა ჭანკოტაძე 01003011171 17.02.2017

23

შპს "იმპულსი ფარმა”

406146790

ნარგიზა გვიშიანი 01024016255 28.02.2017

24

შპს "იმპულსი ფარმა”

406146790

ნარგიზა გვიშიანი 01024016255 06.03.2017

25

შპს "ჯპ ფარმა"

406148501

ზაირა ნარიაშვილი 13001041176 15.03.2017

26

სპს "ნათელა ხუცურაული და სპს კრისტალი"

231197745

ლია ნონიაშვილი 20001026972 16.03.2017

27

შპს "მ.გ+"

405078561

სვეტლანა ბაღიშვილი 01033007576 27.03.2017

28

შპს "კაპარი"

446965730

ნინელი ბეშკენაძე 01030003331 07.04.2017

29

შპს „იმპულსი“

406171208

ნინო საღირაშვილი 01025013942 13.04.2017
30 შპს „ქეთი“ 406058331 მადონა კირკიტაძე 01019031139 18.04.2017

 

© 2012 - 2017 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia