• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

1.4 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და და სამოქმედო გეგმები

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia