• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზატორების საყურადღებოდ !

1 მაისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის N206 დადგენილება

(ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობების დამტკიცების შესახებ)

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia