• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

31 მარტი, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

  (16.03.2017-31.03.2017წ.)

 

გაიცა რვა ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

გაიცა ორი ფარმაცევტული წარმოების ნებართვა;

განხორციელდა ერთი ავტორიზებული აფთიაქის სახელწოდების ცვლილება;

ორმა ფარმაცევტულმა წარმოებამ დაიმატა საქმიანობა;

ერთი II. ჯგ აფთიაქის ლიცენზია შეიცვალა ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვით;

გაიცა ერთი ავტორიზებული აფთიაქინ სანებართვო მოწმობის დანართის დუბლიკატი;

უარი ეთქვა ერთ მაძიებელს ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემაზე;

გაიცა თერთმეტი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა ორი ახალი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა ორი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება;

განხორციელდა ოთხი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება.

განხორციელდა ერთი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის გაუქმება-გაცემა;

გაუქმდა 6 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 4;

II ჯგ. აფთიაქი - 2;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 51 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 15 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

1. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 10

სტომატოლოგიური მასალები - 10

სადიაგნოსტიკო საშუალება - 9

2. ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 4

ფარმაცევტული პროდუქტები - 43

პარასამკურნალო საშუალება - 2

სტომატოლოგიური მასალები - 20

სადიაგნოსტიკო საშუალება - 2

3. ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ინოვაციური პროდუქტები - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 105

სადიაგნოსტიკო in vitro ტესტ-სისტემების/რეგისტრაცია-აღნუსხვა - 9

4. ეროვნულირეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 17

5. ეროვნულირეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 4

იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 80

პარასამკურნალო საშუალება - 1

ჰომეოპათიური საშუალება - 1

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი - 1

6. გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 53

სტომატოლოგიური მასალა - 20

7. უარი აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

სტომატოლოგიური მასალები - 5

სადიაგნოსტიკო საშუალება - 1

8. უარი ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები- 6

9. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 23

სტომატოლოგიური მასალები - 1

10. ეროვნული რეჟიმით II რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

11. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 1

12. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა–მარკირებით შემოტანის შეტყობინებას:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 3

13. ეროვნული რეჟიმით გაუქმება:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

მომზადდა და გაიცა 26 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-5

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-18;

პრეკურსორების იმპორტზე-3 

2 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიცხვის ჟურნალი;

 

ლიცენზიების სამმართველო

(16.03.2017 წ. – 31 .03. 2017 წ.)

 

გაიცა ნებართვის დანართები: შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს“ (ფაქტიური მისამართი: ქ.ბაღდათი კახიანის ქ. N84)

ა) ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა,

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა.

შპს ,, ჯეო ჰოსპიტალს“ (მის: ქ. ვანი, თავისუფლების ქ.N 84)

ლაბორატორიული საქმიანობა- კლინიკური დიაგნოსტიკა.

შპს ,, აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი“ (ფაქტიური მისამართი: ნოდარ ბოხუას ქ. N12/ლუბლიანას ქ. N66)

ა)ლაბორატორიული საქმიანობა- კლინიკური დიაგნოსტიკა

ბ)ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

გ) ლაბორატორიული საქმიანობა -იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

დ) ლაბორატორიული საქმიანობა - მიკრობიოლოგიური დიაგნოსტიკა.

 

შევიდა ცვლილება უწყებრივ სანებართვო რეესტრში:

შპს ,,დავით გაგუას კლინიკა“-ს (მისამართი: ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N2/6) ნაცვლად დაფიქსირდა შპს ,,გაგუას კლინიკა“ (მისამართი: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ ჭიაურელის ქუჩაN6) და გაიცა სტაციონარული დაწესებულების ახალი სანებართვო მოწმობა და სანებართვო მოწმობის დანართები:

-სამეანო-გინეკოლოგიური პროფილის საქმიანობა

-გინეკოლოგია

-რეანიმაცია

-მეანობა

-ნეონატოლოგია

-ონკოლოგია;

უარი ეთქვა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის და ნებართვის დანართების გაცემაზე:

შ.პ.ს. ,,ფარმაცია- ვანი“ ( მის. ქ. ვანი, სოლომონ მე-2 ქ. N3)

-ოტორინოლარინგოლოგია

-რადიოლოგიური საქმიანობა

-რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-კლინიკური დიაგნოსტიკა

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

უარი ეთქვა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის დანართების გაცემაზე :

სს ,,მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010“ (მის. ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ.N2ა)

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-კლინიკური დიაგნოსტიკა

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა,

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს. ,,ჯეო ჰოსპიტალს“ ( მის. ქ. ვანი, თავისუფლების ქ.N84)

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

გაიცა ნებართვის დანართები:

შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს“ (ფაქტიური მისამართი: ქ.ჭიათურა, ჭანტურიას ქ. N20)

ა)ლაბორატორიული საქმიანობა კლინიკური დიაგნოსტიკა,

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა.

შპს ,,ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი“ (მისამართი: ქ. თბილისი , ლუბლიანას ქუჩა N13/მიხეილ ჭიაურელის ქუჩა N6)

ა)ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა;

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა,

გ) ლაბორატორიული საქმიანობა-იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შპს ,,უნიმედი აჭარა“ (მისამართი :ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქუჩა N125)

-ონკოლოგია

შპს ,, უნიმედი კახეთი“ (მისამართი: თბილისი, ლუბლიანას ქ.N21)

-რადიოლოგიური საქმიანობა

-კომპიუტერულ - ტომოგრაფიული კვლევა

გაიცა სალიცენზიო მოწმობის დუბლიკატი:

შპს "კატასტროფის მედიცინის ცენტრი" (მის: თბილისი, წინანდლის ქუჩა N9 , ნაკვეთი 01/098) ,,

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ლიცენზია’’

გაიცა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის დანართები :

შ.პ.ს „ გორმედი ’’ (ქ.გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14ა) 

ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა

ლაბორატორიული საქმიანობა - ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

ლაბორატორიული საქმიანობა - იმუნოლოგიური და - სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

ლაბორატორიული საქმიანობა - მიკრობიოლოგიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს „ ავერსის კლინიკა ‘’ (ქ.მარნეული, 26 მაისის ქუჩა )

-ქირურგიული პროფილის საქმიანობა

-რეანიმაცია 

-გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება - EMERGENCY

შ.პ.ს „ პერსონალიზებული სამედიცინო ინსტიტუტი ‘’ (ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ.N83/11)

ლაბორატორიული საქმიანობა - კლინიკური დიაგნოსტიკა 

ლაბორატორიული საქმიანობა - ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

ლაბორატორიული საქმიანობა - იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს „ გაგუას კლინიკა ‘’ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/ მ.ჭიაურელის ქ.N6)

ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა

ლაბორატორიული საქმიანობა - ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

ლაბორატორიული საქმიანობა - იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს „ ჰოსპიტალ სერვისი ‘’ (ქ.ქუთაისი. ჩხობაძის ქ.N20)

ლაბორატორიული საქმიანობა - კლინიკური დიაგნოსტიკა

ლაბორატორიული საქმიანობა - ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა 

ლაბორატორიული საქმიანობა - იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს „ მულტიპროფილური ჰოსპიტალი - მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის ცენტრი ‘’ (ქ.ქუთაისი, ფოთის ქ.N40) 

ლაბორატორიული საქმიანობა - კლინიკური დიაგნოსტიკა

 ლაბორატორიული საქმიანობა - ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

 ლაბორატორიული საქმიანობა - იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

ლაბორატორიული საქმიანობა - მიკრობიოლოგიური დიაგნოსტიკა

უარი ეთქვა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის დანართების გაცემაზე :

შ.პ.ს „ახალი სამედიცინო კომპანია" (ქ.თბილისი, გლდანი 1- 2 მკ/რ შორის )

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება - EMERGENCY

რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს „ გაგუას კლინიკა ‘’ (ქ.თბილისი, მ.ჭიაურელის ქ.N6ა)

სამეანო- ნეონატალური საქმიანობა

შ.პ.ს „ გაგუას კლინიკა ‘’ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/ მ.ჭიაურელის ქ.N6) 

-ქირურგიული პროფილის საქმიანობა

-რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა

უარი ეთქვა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემაზე:

შ.პ.ს „ოპტიმალ მედი ‘’ (ქ.თბილისი, თრიალეთის ქ.N50)

გაიცა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვა და ნებართვის დანართები:

შ.პ.ს „გაგუას კლინიკა ‘’ (ქ.თბილისი, მ.ჭიაურელის ქ.N6ა)

-ქირურგიული პროფილის საქმიანობა

-რეანიმაცია

-გინეკოლოგიური პროფილის საქმიანობა

-რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა

-ახალშობილთა ინტენსიური მოვლა

-ონკოლოგია

-ლაბორატორიული საქმიანობა - კლინიკური დიაგნოსტიკა

-ლაბორატორიული საქმიანობა - ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

-ლაბორატორიული საქმიანობა - იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა.

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia