• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელების საყურადღებოდ:

17 აპრილი, 2017

,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ლიცენზიის მფლობელი ყოველწლიურად, 1 აპრილიდან 1 მაისამდე ახორციელებს სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგებას.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ და შესაბამისი ინფორმაცია წარმოადგინოთ კანონდებლობით დადგენილ ვადებში.

(იხ.ფორმა)

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia