• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელების საყურადღებოდ :

17 აპრილი, 2017

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ნებართვის მფლობელი სამედიცინო საქმიანობის სანებართვო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგებას ყოველწლიურად, 1 აპრილიდან 1 მაისამდე წარმოადგენს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ და ანგარიშგება წარმოადგინოთ კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში.

(იხ.ფორმა)

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia