• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

20 მარტი, 2017

 

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

(01.03.2017 – 15.03.2017წ.)

გაიცა ერთი ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

გაიცა ერთი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა სამი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა ერთი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება;

განხორციელდა სამი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება.

განხორციელდა ერთ ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის გაუქმება-გაცემა;

გაუქმდა ერთი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა.

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 53 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 7 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

1. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 8

სტომატოლოგიური მასალები - 9

2. ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 3

იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 50

3. ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ინოვაციური პროდუქტები - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 17

სადიაგნოსტიკო in vitro ტესტ-სისტემების/რეგისტრაცია-აღნუსხვა - 1

4. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

5. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 6

იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 3

ფარმაცევტული პროდუქტები - 37

პარასამკურნალო საშუალება - 1

ჰომეოპათიური საშუალება - 1

სტომატოლოგიური მასალა - 1

6. გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 31

სტომატოლოგიური მასალა - 1

7. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა–მარკირებით შემოტანის შეტყობინებას:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 1

სტომატოლოგიური მასალა - 1

8. ეროვნული რეჟიმით ხელახალ რეგისტრაციაზე უარი:

პარასამკურნალო საშუალება - 1

9. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

10. ეროვნული რეჟიმით II რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

11. გაუქმება: ფარმაცევტული პროდუქტები - 5

მომზადდა და გაიცა 2 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე- 1

პრეკურსორების იმპორტზე-1

3 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

 

ლიცენზიების სამმართველო

01.03.2017-15.03.2017

 

გაიცა ნებართვის დანართები:

შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს“ (ფაქტიური მისამართი: ქ.ბაღდათი კახიანის ქ. N84)

ა)ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა,

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა.

შპს ,, ჯეო ჰოსპიტალს“ (მის: ქ. ვანი, თავისუფლების ქ.N 84)

ლაბორატორიული საქმიანობა- კლინიკური დიაგნოსტიკა.

შპს ,, აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი“ (ფაქტიური მისამართი: ნოდარ ბოხუას ქ. N12/ლუბლიანას ქ. N66)

ა)ლაბორატორიული საქმიანობა- კლინიკური დიაგნოსტიკა

ბ)ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

გ) ლაბორატორიული საქმიანობა -იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

დ) ლაბორატორიული საქმიანობა - მიკრობიოლოგიური დიაგნოსტიკა.

შევიდა ცვლილება უწყებრივ სანებართვო რეესტრში:

შპს ,,დავით გაგუას კლინიკა“-ს (მისამართი: ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N2/6) ნაცვლად დაფიქსირდა შპს ,,გაგუას კლინიკა“ (მისამართი: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ ჭიაურელის ქუჩაN6) და გაიცა სტაციონარული დაწესებულების ახალი სანებართვო მოწმობა და სანებართვო მოწმობის დანართები:

სამეანო-გინეკოლოგიური პროფილის საქმიანობა-გინეკოლოგია

რეანიმაცია

მეანობა

ნეონატოლოგია

ონკოლოგია

უარი ეთქვა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის და ნებართვის დანართების გაცემაზე :

შ.პ.ს. ,,ფარმაცია- ვანი“ ( მის. ქ. ვანი, სოლომონ მე-2 ქ. N3) ოტორინოლარინგოლოგია,

რადიოლოგიური საქმიანობა - რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა,

ლაბორატორიული საქმიანობა- კლინიკური დიაგნოსტიკა,

ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

უარი ეთქვა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის დანართების გაცემაზე :

სს ,,მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010“ (მის. ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ.N2ა)

ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა,

ლაბორატორიული საქმიანობა-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა,

ლაბორატორიული საქმიანობა-იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს. ,,ჯეო ჰოსპიტალს“ ( მის. ქ. ვანი, თავისუფლების ქ.N84)

ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

გაიცა ნებართვის დანართები:

შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს“ (ფაქტიური მისამართი: ქ.ჭიათურა, ჭანტურიას ქ. N20)

ა) ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა,

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა.

შპს ,,ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი“ (მისამართი: ქ. თბილისი , ლუბლიანას ქუჩა N13/მიხეილ ჭიაურელის ქუჩა N6)

ა)ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა;

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა,

გ) ლაბორატორიული საქმიანობა-იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შპს ,,უნიმედი აჭარა“ (მისამართი :ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქუჩა N125)

ონკოლოგია

შპს ,, უნიმედი კახეთი“ (მისამართი: თბილისი, ლუბლიანას ქ.N21)

რადიოლოგიური საქმიანობა-კომპიუტერულ - ტომოგრაფიული კვლევა

გაიცა სალიცენზიო მოწმობის დუბლიკატი:

შპს "კატასტროფის მედიცინის ცენტრი" (მის: თბილისი, წინანდლის ქუჩა N9 , ნაკვეთი 01/098)

,,სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ლიცენზია’’

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia