• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ამბულატორიული სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელების საყურადღებოდ

20 მარტი, 2017

განმეორებით გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 3 ნოემბრის N493 დადგენილების საფუძველზე ,,მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 ნოემბრის N359 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ შესაბამისად, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის მიმწოდებლებმა, რომლებიც ახორციელებენ ლაბორატორიულ სერვისს, უნდა უზრუნველყონ აღნიშნული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების გაგზავნა სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსათვის 2017 წლის პირველი იანვრიდან 2017 წლის პირველ მაისამდე.

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia