• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

20 თებერვალი, 2017

 

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი,

 (01.02.2017 – 15.02.2017წ.)

გაიცა ორი ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

ოთხ ავტორიზებულ აფთიაქს შეეცვალა სახელწოდება;

უარი ეთქვა ერთი ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემაზე;

გაიცა ოთხი სპეც. კონტროლს დაქვემდებარებული სამ. საშუალებების ნებართვა.

გაიცა ერთი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება;

გაიცა შვიდი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

1 - ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის გაუქმება-გაცემა.

გაუქმდა 14 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა-2

Iჯგ. აფთიაქი - 3;

IIჯგ. აფთიაქი - 6;

დაწესებულების აფთიაქი - 2;

ფარმაცევტული ბაზა - 1;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 78 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 12 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ

1. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 13

სტომატოლოგიური მასალა - 5

2. ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 2

იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 33

3. ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ინოვაციური პროდუქტები - 2

ფარმაცევტული პროდუქტები - 31

4. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტი - 8

ფარმაცევტული პროდუქტები - 43

პარასამკურნალო საშუალება - 3

5. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტი - 5

ფარმაცევტული პროდუქტები - 18

პარასამკურნალო საშუალება - 1

6. გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 32

სტომატოლოგიური მასალა - 220

7. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 6

8. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა–მარკირებით შემოტანის შეტყობინებას:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 3

9. უარი ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 6 

მომზადდა და გაიცა 15 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე- 9 ;

ფსიქოტროპული ნივთიერების ექსპორტზე-1;

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე - 3;

პრეკურსორების იმპორტზე-2;

 

10 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

 

 

ლიცენზიების სამმართველო

(06.02.2017– 15.02.2017 )

 

გაიცა სტაციონალური დაწესებულების ნებართვა და ნებართვის დანართები:

შ.პ.ს „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი" (ქ.მცხეთა, სამხედროს ქ.N20)

- ინტერვენციული კარდიოლოგია

- დიალიზი - ონკოლოგია

- ქირურგიული პროფილის საქმიანობა

- ნეიროქირურგია

- გინეკოლოგია

- რეანიმაცია

- გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება -EMERGENCY

- რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა

- კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული კვლევა

- ოტორინოლარინგოლოგია

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- კლინიკური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

უარი ეთქვა სტაციონალური დაწესებულების ნებართვის დანართების გაცემაზე : ს.ს „ წმ. ნიკოლოზის სახ. ქირურგიული და ონკოლოგიური ცენტრი ‘’ (ქ.ქუთაისი, პაოლო იაშვილის ქN9)

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- კლინიკური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს „ჰოსპიტალ სერვისი" (ქ.ქუთაისი, ჩხობაძის ქ.N20)

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- კლინიკური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

ძალადაკარგულად გამოცხადდა :

ა(ა)იპ „ მომავლის გზაზე ‘’ -ზე (ფილიალი) (ქ.თბილისი, ვაზისუბნის ქ.N92)

გაცემული- სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია

ა(ა)იპ „ ბავშვი და გარემო ‘’ - ზე (ფილიალი) (გარდაბნის რაიონი, სოფელი ახალსოფელი)

გაცემული- სააღმზრდელო საქმიანობის განხორციელების უფლება

ა(ა)იპ „ ბილიკ ‘’ -ზე (ფილიალი) (კასპის რაიონი, სოფელი მეტეხი)

გაცემული- სააღმზრდელო საქმიანობის განხორციელების უფლება ა(ა)იპ „ ბილიკ ‘’ -ზე (ფილიალი) (ხაშურის რაიონი, სოფელი ხცისი)

გაცემული- სააღმზრდელო საქმიანობის განხორციელების უფლება ა(ა)იპ „ ბილიკ ‘’ -ზე (ფილიალი) (ქ.ხაშური, იმერეთის ქ.N20)

გაცემული- სააღმზრდელო საქმიანობის განხორციელების უფლება

გაიცა სტაციონალური დაწესებულების ნებართვის დანართები :

შ.პ.ს „ კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი’’ (ქ.თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ.N13) - ლაბორატორიული საქმიანობა

- კლინიკური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიული საქმიანობა

-მოლეკულური

- ს.ს „ ნეო მედი ‘’ (ქ.თბილისი, ქრისტინე შარაშიძის ქ.N12)

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- კლინიკური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

ს.ს „ სამედიცინო კორპორაცია ევექსი’’ (ქ.ქუთაისი, ოცხელის ქ.N20)

- დიალიზი

გაიცა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის დანართები :

შ.პ.ს „ აკად. ბოჭორიშვილის სახ. სეფსისის და ინფექციური პათოლოგიათა კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზირი .N16)

- კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული კვლევა

შ.პ.ს „ ჯონი ჭანტურიას სახ. სამედიცინო ცენტრი’’ (ქ.თბილისი, თ. ერისთავის ქ.N3)

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- კლინიკური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს „ ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა’’ (ქ.თელავი, ალადაშვილის ქ.N6)

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- კლინიკური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს „ უნიმედი კახეთი’’ (ქ.თელავი, სახნიაშვილის ქ.N1)

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- კლინიკური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს „ ს,ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი .N29-31-33)

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- კლინიკური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

სსიპ „ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა ‘’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N40)

- ლაბორატორიული საქმიანობა

-კლინიკური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

-მიკრობიოლოგიური დიაგნოსტიკა

- ლაბორატორიული საქმიანობა

- იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

განხორციელდა ცვლილება უწყებრივ სანებართვო რეესტრში :

შ.პ.ს „ აკად. ბოჭორიშვილის სახ. სეფსისის და ინფექციური პათოლოგიათა კლინიკა’’ (ქ.თბილისი,ალ.ყაზბეგის გამზირი .N16) ნაცვლად დაფიქსირდა შ.პ.ს „ აკად. ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა’’ (ქ.თბილისი,ალ.ყაზბეგის გამზირი .N16)

გაიცა სტაციონარული დაწესებულების ახალი ნებართვა და ნებართვის დანართები:

- ქირურგიული პროფილის საქმიანობა

- ინფექციური დაავადებათა მკურნალობა

- რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა

- კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული კვლევა

- გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება - EMERGENCY

შპს „ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტ ‘’ - ის (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N5) ნაცვლად დაფიქსირდა შ.პ.ს „ თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო ‘’ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N5)

გაიცა სტაციონარული დაწესებულების ახალი ნებართვა და ნებართვის დანართები:

- გინეკოლოგია - ქირურგიული პროფილის საქმიანობა

- რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა

უარი ეთქვა „ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ‘’ ლიცენზიის გაცემაზე : შ.პ.ს „ მედ - ექსპრესი ‘’ (ქ.თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზირი N84ა)

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia