• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია სახალხო დამცველის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიშის შესახებ

6 თებერვალი, 2017

 

2017 წლის 6 თებერვალს შედგა საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაცია. ანგარიშის მიხედვით, გასული 2016 წლის განმავლობაში, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ, სახალხო დამცველისგან მიიღო ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ეხებოდა რეგულირების სააგენტოს მიერ, მოქალაქე ნინო თორთლაძისთვის საჯარო ინფორმაციაზე უარის თქმის კანონიერებას. ანგარიშში მითითებულია, რომ სსიპ სამედიცინო სამქიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, შესრულდა.

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia