• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

2 თებერვალი, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

 (16.01.2017 – 31.01.2017წ.)

გაიცა ორი ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

ორმა მეორე ჯგუფის აფთიაქის ნებართვა შეიცვალა ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვით;

ერთმა ავტორიზებულმა აფთიაქმა შეიცვალა ნებადართული სააფთიაქო საქმიანობა;

ორმა პირველი ჯგუფის აფთიაქის ნებართვა შეიცვალა ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვით და შეიცვალა ნებადართული სააფთიაქო საქმიანობა;

გაიცა ოთხი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა ოთხი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა განხორციელდა ერთი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება;

უარი ეთქვა ერთ ფარმაცევტულ წარმოებას საქმიანობის დამატებაზე;

 გაუქმდა 1056 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

IIჯგ. აფთიაქი - 266;

IIIჯგ. აფთიაქი - 474;

ფარმაცევტული ბაზა - 22;

სააფთიაქო პუნქტი - 251;

აფთიაქის ფილიალი - 43. 

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 171 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ 

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 7 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

 1. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები -14

 სტომატოლოგიური მასალა -8

 სადიაგნოსტიკო საშუალება - 9

2. ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 49

ინოვაციური პროდუქტები - 2

რადიოფარმაცევტული - 5

ბადის რეგისტრაცია/აღნუსხვა - 1

3. ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 29

სისხლის პრეპატარები - 1

4. ეროვნული რეჟიმით I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 88

პარასამკურნალო საშუალებები - 4

ინოვაციური პრეპარატები - 13

5. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 13

ინოვაციური პრეპარატები - 2

6. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

სისხლის პრეპატარები - 1

7. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 7

8. ეროვნული რეჟიმით II უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პრეპარატები - 1

9. გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 34

სტომატოლოგიური მასალა - 155

10. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 16

11. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა–მარკირებით შემოტანის შეტყობინებას:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 3

12. უარი ეთქვა აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 1

13. უარი ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 5

ინოვაციური პრეპარატები -2

14. უარი ეროვნული რეჟიმით ხელახალ რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 1

15. გაუქმება: 4 

მომზადდა და გაიცა 7 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე- 4;ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე - 3; 

5 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

გაეროს ნარკოტიკების კონტროლის საერთაშორისო კომიტეტს გაეგზავნა კითხვარი ფენტანილისა და მისი ანალოგების შესახებ;

 

 

ლიცენზიების სამმართველო

(16.01.2017– 31.01.2017 )

 

გაიცა „ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების’’ ლიცენზია : შ.პ.ს „ მედკომფორტი ‘’ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N5)

განხორციელდა ცვლილება უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში : ს.ს „აბსოლუტ ჰოლდინგი ‘-ს (ქ.თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ.N6) ნაცვლად დაფიქსირდა - ს.ს „ პრივატი‘’ (ქ.თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ.N6) და გაიცა „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ლიცენზია’’

გაიცა სტაციონალური დაწესებულების ნებართვის დანართები : შ.პ.ს „ უნიმედი კახეთი ‘’ - თელავის რეფერალური საავადმყოფო (ქ.თელავი, სეხნიაშვილის ქ.N1)

-დიალიზი

შ.პ.ს „ ღია გული ‘’ (ქ.თბილისი, თემქის დასახლება XI/მკ/რნ-ი, Iკვ. 1/47)

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს „N5 კლინიკური საავადმყოფო ‘’ (ქ.თბილისი, თემქის დასახლება XI/მკ/რნ-ი, Iკვ. 1/47)

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-კლინიკური დიაგნოსტიკა

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

ა(ა)იპ „ ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი ‘’ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N 21)

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-კლინიკური დიაგნოსტიკა

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

მიეცა სტაციონალური საქმიანობის განხორციელების უფლება : შ.პ.ს „ მედალფა ‘’ (ჩოხატაური, თბილისის ქ.N10)

-ნეონატოლოგია

-მეანობა

-გინეკოლოგია

-ოფთალმოლოგია

-ოტორინოლარინგოლოგია

შ.პ.ს „ მედალფა ‘’ (ქ.ლანჩხუთი , ჟორდანიას ქ.N136)

-ოტორინოლარინგოლოგია

უარი ეთქვა სტაციონალური დაწესებულების ნებართვის დანართის გაცემაზე : შ.პ.ს „ ღია გული ‘’ (ქ.თბილისი, თემქის დასახლება XI/მკ/რნ-ი, Iკვ. 1/47)

-ლაბორატორიული საქმიანობა

-კლინიკური დიაგნოსტიკა

შ.პ.ს „ მედალფა ‘’ (ჩოხატაური, თბილისის ქ.N10)

-ინფექციური დაავადებების მკურნალობა

განხორციელდა ცვლილება უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში : შ.პ.ს „ წმინდა ლაზარეს კლინიკ ‘’-ის (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქN2/6) ნაცვლად დაფიქსირდა - შ.პ.ს „ წმინდა ლაზარეს კლინიკა ‘’ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქN13/ მ.ჭიაურელის ქN 6) და - გაიცეს სტაციონალური დაწესებულების ახალი სანებართვო მოწმობა და სანებართვო მოწმობის დანართები :

-რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა

-კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული კვლევა

-რეანიმაცია

-დიალიზი

გაიცა სტაციონალური დაწესებულების ნებართვის დანართი : ს.ს „ ნეო მედი ‘’ (ქ.თბილისი, ქრისტინე შარაშიძის ქ.N12)

-გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება -EMERGENCY

შ.პ.ს „ წმინდა ლაზარეს კლინიკა ‘’ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქN13/ მ.ჭიაურელის ქN 6)

-გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება -EMERGENCY

უარი ეთქვა სტაციონალური დაწესებულების ნებართვის დანართის გაცემაზე :

შ.პ.ს „ წმინდა ლაზარეს კლინიკა ‘’ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქN13/ მ.ჭიაურელის ქN 6)

- ონკოლოგია

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia