მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული წარმოების ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

19 მაისი, 2021

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2000 წლის 19 აპრილის N8 სხდომის ოქმის საფუძველზე გაცემული შპს ,,GFL“-ის ფარმაცევტული წარმოების (მდებარე ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კმ) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ობს N00021;

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia