მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება შეტყობინების ფორმას დაქვემდებარებული საქმიანობის რეალიზაციის დასრულების შესახებ!

28 აპრილი, 2021

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში 2018 წლის 29 ნოემბერს  წარმოდგენილი შეტყობინების ფორმის საფუძველზე არსებული შპს ,,ულტრა ფარმა“-ს საბითუმო რეალიზაციის დასრულების შესახებ (გარდაბანი, ხეხილსანერგე მეურნეობა).

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის  რეგულირების სააგენტოში 2020 წლის 16 იანვარს წარმოდგენილი შეტყობინების ფორმის საფუძველზე არსებული შპს ეი ბი ელ დიაგნოსტიკს ჯორჯია “-ს საბითუმო რეალიზაციის დასრულების შესახებ (ქ. თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ქ. N40).

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia