მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


ანგარიშგების წარმომდგენ სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

22 აპრილი, 2021

ნებართვის/ლიცენზიის მფლობელმა დაწესებულებებმა (მათ შორის სააღმზრდელო დაწესებულებებმა იხ. ბრძანება) 1 აპრილიდან 1 მაისამდე,   ანგარიშგება  უნდა წარმოადგინოთ სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 22.03.2018წ. N01-14/ნ ბრძანების  (იხ. ბრძანება და მითითებული ბრძანების დანართი) შესაბამისად.

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia