მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!
  • slider 3
  • slider 4


სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!!!

31 დეკემბერი, 2020

სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის, 2020 წლის 31 დეკემბრის N02-2258/ო ბრძანებით დამტკიცებულ იქნა იმ სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა, რომელთაც 2021 წლის პირველი იანვრიდან, 2 (ორი) წლის ვადით გადაეცათ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლება. (იხ. დანართი N1)

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia