მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება შეტყობინების ფორმას დაქვემდებარებული საქმიანობის რეალიზაციის დასრულების შესახებ!

11 აგვისტო, 2020

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში 2018 წლის 3 დეკემბერს წარმოდგენილი შეტყობინების ფორმის საფუძველზე არსებული შპს ,,ეგზაჯორჯია“-ს აფთიაქის (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტი) რეალიზაციის დასრულების შესახებ (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N234).

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia