მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობების განმახორციელებელთა საყურადღებოდ!

7 ივლისი, 2020

ამბულატორიულად / დღის სტაციონარის პირობებში მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობების განმახორციელებელთა მიერ წარმოსადგენი სავალდებულო შეტყობინების ფორმა 

იხ. დანართი

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia