მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


ყურადღება!!! ინფორმაცია დიპლომისშემდგომ საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდებთან დაკავშირებით!

13 მაისი, 2020

ინფორმაცია დიპლომისშემდგომ საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის განაცხადების მიღების თაობაზე, სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდება, საგამოცდო პროცესის დაწყებამდე არაუგვიანეს 1 თვისა.

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia