მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


ცნობა საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ!

17 მარტი, 2020

ც ნ ო ბ ა

საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს

სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო

ქ.თბილისი,წერეთლის გამზ.N144

 

მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში, ,,პათოლოგანატომიური საქმიანობის ლიცენზიის“ და ლიცენზიის დანართის: ,,ციტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა“ - მოსაპოვებლად შემოსულ განცხადებაზე.


შპს "თბილისის ონკოლოგიურ დისპანსერი"

( ს/ნ 205005527  მისამართი: თბილისი, კონსტანტინე ჩაჩავას ქ. N1)
განცხადებები:N23929 27.02.2020წ.; N29549 13.03.2020წ.
საკუთარი მოსაზრებების წარდგენის ვადა - 15.04.2020წ.
ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის თარიღი- 28.04.2020წ.

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia