მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

11 მარტი, 2020

„სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 17 იანვრის N36 დადგენილების შესაბამისად, განხილულ იქნა სამედიცინო დაწესებულებების განაცხადები სახელმწიფო პროგრამის მომსახურების მიმწოდებელად რეგისტრაციის თაობაზე. განხილვის შედეგად, 33 სამედიცინო დაწესებულებას (სია იხილე დანართი 1-ში) მიენიჭა სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2020 წლის სახლმწიფო პროგრამის მომსახურების მიმწოდებლის სტატუსი.

იხ. დანართი 1

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia