მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


ყურადღება! ექიმების უწყვეტ სამედიცინო განათლებასთან დაკავშირებული სიახლე!

20 თებერვალი, 2020

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 19 ივლისის N01-3/ნ ბრძანების თანახმად, უწყვეტი სამედიცინო განათლების ფორმები (პროგრამები), რომლებსაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ მინიჭებული ჰქონდა აკრედიტაცია 2018 წლის 19 ივლისამდე აკრედიტებულად ითვლება ორი წლის განმავლობაში, შესაბამისი კრედიტ-ქულების ჩათვლის გარეშე.

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia