მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


უწყვეტი სამედიცინო განათლების განმახორციელებელი დაწესებულებების საყურადღებოდ!

20 თებერვალი, 2020

პროფესიული განვითარების საბჭოს 2019 წლის 12 სექტემბრის N9 სხდომაზე მიღებულია გადაწყვეტილება: პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ არ იქნას განხილული უკვე განხორციელებული უსგ პროგრამის აკრედიტაციის საკითხი, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ პროგრამის საბოლოო ვარიანტი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 19 ივლისის №01-3/ნ ბრძანებით ,,უწყვეტი სამედიცინო განათლების ცალკეული ფორმების და მათი აკრედიტაციის წესისა და კრიტერიუმების, ასევე, პროფესიული რეაბილიტაციის წესის, შესაბამისი პროგრამების/კურსების აკრედიტაციის წესისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“(ცვლილება 01-38/ნ, 02.05.19) გათვალისწინებული მოთხოვნებით, სააგენტოში წარმოდგენილია განხორციელებამდე არაუგვიანეს 1 თვისა.

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia