მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


დიპლომისშემდგომი მზადების პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების/სასწავლებლების საყურადღებოდ!

20 თებერვალი, 2020

გაცნობებთ, რომ შედეგის გაუმჯობესების  მიზნით, ერთიან დიპლომისშემდგომ  საკვალიფიკაციო გამოცდაზე განმეორებით გასულმა მაძიებელმა,  შედეგის გაუარესების შემთხვევაში, შესაძლებელია წარმოგიდგინოთ  წინა (უკვე გაუქმებული) შედეგის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მოწმობა).  აღნიშნულის გათვალისწინებით,  პირის იდენტიფიცირების მიზნით, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ჩარიცხული რეზიდენტების სია (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, სპეციალობა).

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia