მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმის წარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

18 დეკემბერი, 2019

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2013 წლის 6 აგვისტოს N02-1064/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ფარმიმპექსი“-ს ფარმაცევტული წარმოების (მდებარე ქ. თბილისი, მ. ჭიაურელის ქ. N2) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ  N000109.

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia