მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია რანიტიდინის შემცველი ფარმაცევტული პროდუქტების რეგისტრაციის შეჩერების შესახებ

22 ნოემბერი, 2019

ევროპის მედიკამენტების ხარისხის დირექტორატის (EMA) რეკომენდაციის საფუძველზე, სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 14 ნოემბრის N02-83/ო ბრძანებით, შეჩერდა რანიტიდინის შემცველი ფარმაცევტული პროდუქტების რეგისტრაცია. საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე დაშვების უფლების მქონე, ეროვნული რეჟიმით რეგისტრირებული რანიტიდინის შემცველი ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციით დაინტერესებულ პირებს დაევალათ შეჩერებული ფარმაცევტული პროდუქტების რეალიზაციის შეწყვეტა, მათი ბაზრიდან გამოთხოვა და გატარებული ღონისძიებების შესახებ სააგენტოში ინფორმაციის წარდგენა (იხ.დანართი)

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia