მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ყურადღება!!!!

11 ნოემბერი, 2019

გთხოვთ, თქვენს მიერ ერთიანი დიპლომისშემდგომი და სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის გამოყენებული ტესტ-კითხვარები, შეადაროთ სააგენტოს ვებ-გვერდის სიახლეებში განთავსებულ ტესტ-კითხვარების ვერსიას.

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia