მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ყურადღება! ინფორმაცია სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტ-კითხვარებთან დაკავშირებით!!!

1 ნოემბერი, 2019

ყურადღება!!!

განახლებულია:

სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების ტესტ-კითხვარები სპეციალობებში: „ალერგოლოგია-იმუნოლოგია“, „ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინა“, „ბავშვთა ნევროლოგია“, “გასტროენტეროლოგია“, „დერმატო-ვენეროლოგია“, „ნეფროლოგია“, „რევმატოლოგია“, „ფთიზიატრია-პულმონოლოგია“.

ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტ-კითხვარები პროფილით - „სამკურნალო საქმე“.

აღნიშნული სპეციალობების ტესტ-კითხვარებში მითითებულია დაფარული საგამოცდო პაკეტისათვის გამოყენებული ლიტერატურა.

პროფესიული განვითარების საბჭოს 2019 წლის 22 ოქტომბრის სხდომის გადაწყვეტილებით ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდები პროფილით - „ლაბორატორიული მედიცინა“ არ ჩატარდება. აღნიშნული სპეციალობის რეზიდენტურაში ჩარიცხვის მიზნით მაძიებელმა უნდა ჩააბაროს „სამკურნალო საქმე“.

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia