• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

რეცეპტით და რეცეპტის გარეშე გასაცემი მედიკამენტების ჩამონათვალი 07-12-2017-ის მდგომარეობით

© 2012 - 2017 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia