• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

რეცეპტით და რეცეპტის გარეშე გასაცემი მედიკამენტების ჩამონათვალი 25-10-2018-ის მდგომარეობით

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia