მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ყურადღება!!! ინფორმაცია იმ ექიმების თაობაზე, რომლებსაც უფიქსირდებათ საექიმო სტაჟის წყვეტა!

22 აპრილი, 2019

პროფესიული განვითარების საბჭოს 2019 წლის 17 აპრილის N5 სხდომის გადაწყვეტილებით, ექიმებს, რომლებსაც უფიქსირდებათ საექიმო სტაჟის წყვეტა სხვადასხვა ხანგრძლივობით, საქმიანობის განახლების, მომიჯნავე სპეციალობაში გადამზადებისა და სუბსპეციალობაში/სპეციალიზაციაში მზადების დაწყების მიზნით, მოეთხოვებათ გაიარონ პროფესიული რეაბილიტაციის კურსი შემდეგი პრინციპით:

ექიმებს, 3-დან 5- წლამდე სტაჟის წყვეტის შემთხვევაში, მოეთხოვებათ 1-თვიანი პროფესიული რეაბილიტაციის კურსი;

5-დან 10- წლამდე - 2-თვიანო პროფესიული რეაბილიტაციის კურსი;

10 წელზე და მეტი -5-თვიანი პროფესიული რეაბილიტაციის კურსი.

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia