მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


ყურადღება!!! ინფორმაცია ამერიკის შეერთებული შტატების სამედიცინო სალიცენზიო გამოცდის (USMLE) პირველი (step 1) და მეორე ეტაპის (step 2 CK) ჩაბარებული მაძიებლების თაობაზე!

22 აპრილი, 2019

პროფესიული განვითარების საბჭოს 2019 წლის 17 აპრილის N5 სხდომის გადაწყვეტილებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამედიცინო სალიცენზიო გამოცდის (USMLE) პირველი (step 1) და მეორე ეტაპის (step 2 CK) ჩაბარება გათანაბრებულია ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის უმაღლესი ქულით (200 ქულა) ჩაბარებასთან.

აღნიშნული რეგულაციით საქართველოში დიპლომისშემდგომ განათლებაში (პროფესიულ მზადებაში) მონაწილეობის უფლება ეძლევა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებს.

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia