მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სააღმზრდელო დაწესებულებების ხელმძღვანელების საყურადღებოდ!

2 აპრილი, 2019

საქართველოს კანონის, ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ ლიცენზიის მფლობელმა, 1 მაისამდე, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში უნდა წარმოადგინოს სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგება. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ და ანგარიშგება წარმოადგინოთ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 25 ოქტომბრის N01-23/ნ ბრძანების შესაბამისად.

(იხ. ბრძანება)

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia