მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია სამედიცინო - სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლებისმქონე დაწესებულებების საყურადღებოდ.

28 იანვარი, 2019

სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 25 იანვრის №02-14/ო ბრძანებით დამატებით დამტკიცდა 5 სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა (სს ,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი" (თელავის პოლიკლინიკა); შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი" - ლანჩხუთი; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ - ცაგერი; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ - ამბროლაური; შპს „მესტიის საავადმყოფო - ამბულატორიული გაერთიანება"), რომელთაც, 2021 წლის 1 იანვრამდე, გადაეცათ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლება. შესაბამისად, შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხაში შევიდა ცვლილება (დანართი №1).

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia