• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

20 ნოემბერი, 2018

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2017 წლის 27 ნოემბრის N02-2225/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,იმედი +“-ის ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, ქ. წამებულის გამზ. N15-17) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია N000642;

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia