• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

2018 წლის სასერტიფიკაციო გამოცდის საგაზაფხულო სესიის შედეგები!

20 აპრილი, 2018

პროფესიული განვითარების საბჭოს 2018 წლის 19 ივლისის N4 სხდომის გადაწყვეტილებით, დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება მიენიჭათ ექიმებს:

(იხ. დანართი)

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia