მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

17 აგვისტო, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2018 წლის 01 აგვისტოდან 15 აგვისტოს ჩათვლით

 

ერთმა ავტორიზებულმა აფთიაქმა შეამცირა საქმიანობა;

გაიცა 1 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა 5 კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემა;

განხორციელდა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება;

გაუქმდა 2 ავტორიზებული აფთიაქი;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 10 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 7 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 1 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი პრეკურსორის იმპორტზე.

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia