მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

რეგულირების სააგენტო აგრძელებს ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების კუთხით ფაქტობრივი გარემოებების გადამოწმებას!

4 მარტი, 2019

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-5/ნ (07.02.18.) ბრძანების 1 დანართის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, ვაქვეყნებთ სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტიდან გადმოგზავნილ იმ დაწესებულებების სიას, სადაც რეგულირების სააგენტო, სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან ერთად, განახორციელებს ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების კონტროლს.

• შპს „უნიქალმედი“ (ქუთაისი);

• შპს „ჰოსპიტალ სერვისი“ (ქუთაისი);

• შპს „ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო - წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ქსენონი“ (ქუთაისი);

• პს „ო.ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხანდაზმულთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კლინიკური ცენტრი“ (ქუთაისი);

• შპს „ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქუთაისი);

• სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ – ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი (ქუთაისი);

• სს „წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული და ონკოლოგიური ცენტრი“(ქუთაისი)

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia