მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

18 ივლისი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2018 წლის 1 ივლისიდან 15 ივლისის ჩათვლით

 

გაიცა 2 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა 1 ავტორიზებული აფთიაქის სახელწოდების ცვლილება;

განხორციელდა 1 ავტორიზებული აფთიაქის საქმიანობის შემცირება;

გაიცა 9 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 1 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტის ნებართვა;

გაიცა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა 4 კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება; _

გაუქმდა 4 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 3;

II ჯგ. აფთიაქი - 1;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 17 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 13 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

მომზადდა და გაიცა 6 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი პრეკურსორების იმპორტზე.

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia