მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

3 ივლისი, 2018

ა) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2008 წლის 25 ივნისის N334/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,აბი“-ს ll ჯგ. აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, საბურთალოს ქუჩა N37/4) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია N000179;

ბ) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2016 წლის 12 თებერვლის N02-228/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ბელლა“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, გლდანის 2 მ/რ, კორპ N42ა) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია ფდ N000426;

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia