• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ყურადღება! ინფორმაცია ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარებასთან დაკავშირებით!

12 ივნისი, 2018

2018 წლის საგაზაფხულო სესიის ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები ჩატარდება 19-27 ივნისს, მის: თბილისი, კოსტავას ქ. N68ბ , კორპ. N1 ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ საგამოცდო ცენტრი.

ყურადღება! გამოცდაზე კატეგორიულად იკრძალება მობილური ტელეფონის, სახელმძღვანელოს და სხვა ანალოგიური მასალის შეტანა და გამოყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოსაცდელი მოიხსნება გამოცდიდან.

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia