მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებების საყურადღებოდ!!!

24 აპრილი, 2018

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, 2018 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდება ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, თამბაქოს მოხმარების წესების დარღვევისთვის (დარღვევების და სანქციების შესახებ იხილეთ დანართში), სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებებს დაეკისრებათ ადმინისტრაციული სახდელი - ჯარიმა!

(იხ. დანართი)

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia