• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია კარდიოლოგიური კლინიკა „გულის“ ბაზაზე სარეზიდენტო პროგრამების შემადგენელი მოდულების ფარგლებში არსებული თავისუფალი კვოტების შესახებ!

20 აპრილი, 2018
© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia