• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ყურადღება!!! ინფორმაცია ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდებთან დაკავშირებით!

20 მარტი, 2018

თანახმად ახალი რეგულაციებისა, ერთანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩატარდება წელიწადში ორჯერ (საგაზაფხულო, საშემოდგომო სესიები), ტესტური ფორმით, გამოცდებს შორის 6-თვიანი ინტერვალით.

დამატებითი ინფორმაცია გამოცდების თარიღის თაობაზე განთავსდება ვებგვედზე - (rama.moh.gov.ge.)

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia