• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ფარმაცევტული პროდუქტის - კეტოტიფენის (Кetotifen hydrofumarate) და მედაზეპამის (Medazepam) ბაზრიდან გამოთხოვის შესახებ

2 მარტი, 2018

სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში შემოსულია კომპანია სს „ვარშავის ფარმაცევტული ქარხანა პოლფა“-ს და “Tarchomin Pharmaceutical Works “Polfa” Join Stock Co.”-ს შეტყობინებები, რომლის თანახმად, სპეციფიკაციასთან შეუსაბამობის მიზეზით (სპეციფიკაციით განსაზღვრული პარამეტრები სცდება დადგენილ ზღვრულ ნორმებს), ბაზრიდან გამოთხოვას ექვემდებარება შემდეგი ფარმაცევტული პროდუქტი:

• სახელმწიფო რეგისტრაციის №რ-021398; დასახელება: კეტოტიფენი (Кetotifen hydrofumarate) ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვაში რაოდენობა: 1 მგ ტაბლეტი N30 (2X15) მწარმოებელი: Pharmaceutical Works Polfarma S.A. პოლონეთი.

სერია 01LF0317; ვარგისობის ვადა 03.2022წ.

• სახელმწიფო რეგისტრაციის №რ-022575; დასახელება: მედაზეპამი (Medazepam) ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვაშირაოდენობა: 10 მგ მყარი კაფსულა N20 (2X10) მწარმოებელი: Tarchomin Pharmaceutical Works "Polfa" S.A. პოლონეთი.

სერია 11017; ვარგისობის ვადა 10.2020წ.

სააგენტო მიმართავს ფარმაცევტულ დაწესებულებებს (ფარმაცევტული პროდუქტის ყველა რეალიზატორს), შეწყვიტონ აღნიშნული სამკურნალო საშუალებების რეალიზაცია და უზრუნველყონ მისი გამოთხოვა ფარმაცევტული ბაზრიდან.

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia