მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვების და ლიცენზიების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

18 იანვარი, 2018

ა) სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების მუდმივმოქმედი კომისიის 2001 წლის 17 იანვრის N1 სხდომის ოქმის საფუძველზე სპს ,,ჩიხლაძე მედეა-2000“-ის ფარმაცევტული ბაზის (მდებარე ქ. ქუთაისი, რუსთაველის ქ. N162) ლიცენზია და შესაბამისად სალიცენზიო ბარათი სერია ებბ აN00094;

ბ) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2016 წლის 27 ივლისის N02-1284/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,ნანო ფარმა“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. ქუთაისი, რუსთაველის ქ. N108) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია N000430;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia