• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

2017 წლის ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების შედეგები!!!

28 დეკემბერი, 2017

პროფესიული განვითარების საბჭოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N11 სხდომის გადაწყვეტილებით, დამტკიცებულ იქნა ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების შედეგები (დადებითი შეფასების მაძიებელთა სია):

(იხ. დანართი)

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia