• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების 2017 წლის საშემოდგომო სესიის შედეგები!!!

28 დეკემბერი, 2017

პროფესიული განვითარების საბჭოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N11 სხდომის გადაწყვეტილებით, დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება მიენიჭათ ექიმებს:

(იხ. დანართი)

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia