მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვის და სანებართვო მოწმობის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

28 ნოემბერი, 2017

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2014 წლის 29 სექტემბრის N02-1353/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული შპს ,,გამახარე“-ს ავტორიზებული აფთიაქის (მდებარე ქ. თბილისი, ც. დადიანის N59/10) ნებართვის და შესაბამისად სანებართვო მოწმობის სერია ფდ N000209 ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia